Klubnyheder

Ekstraordinær generalforsamling af Real Somali Football Fans World Wide 2018

4. mar. 2018, kl. 09.15

                                                                                                                                   


Der indkaldes ekstraordinær generalforsamling i Real Somali Football Fans World Wide 2018.

Søndag D. 18.03.2018 kl. 19:00 – 21:00 i Real Somali Football Fans World Wide ´ kontor.

Dagsordenen for ekstraordinær generalforsamling, Nye bestyrelsesmedlemmer skal kunne

vælges og genvalg er det muligt.

 

Stk.1.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med minimum 14 dages varsel.

Stk.2.

Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes:  a. når et flertal af bestyrelsen har vedtaget dette.  b. når mindst 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt begærer at bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

Stk.3.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes:  a. såfremt der af revisor eller bestyrelse konstateres besvigelse eller andre uregelmæssigheder i forretningsførelsen af Foreningens midler og økonomi.  b. såfremt Foreningen ønskes opløst.

Stk.4.

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes til samtlige medlemmer og skal som minimum indeholde;  a. angivelse af dato, tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen,  b. dagsordenen for generalforsamlingen,  c. modtagne forslag til behandling på generalforsamlingen,

 

Ifølge Real Somali Football Fans World Wide vedtægter §14. Forslag der ønskes behandlet på ekstraordinærgeneralforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Mail: [email protected]

På Bestyrelsesvegne

Abdishakur Ahmed

Formand For Real Somali Football Fans World Wide